The Animals

תעשיית הבשר בישראל:
בכל יום נשחטים רק בישראל כ-מיליון בעלי חיים!!!
מעל ל-300 מיליון בכל שנה רק בישראל.
מספר בעלי החיים שנשחטים בישראל כל שנה לפי סוג בעל החיים:

0
Chickens
0
Turkey
0
Goats ang Lambs
0
Cows
0
Pigs
0
Fish
0
פרות
0
חזירים
0
דגים

Cows are sentient beings with their own individual personalities. They are loving, sensitive, smart and curious. They enjoy intellectual challenges and may even jump for joy when solving a problem.

These gentle animals are loyal to their families and sometimes mourn the death of their friends. They are devoted and affectionate mothers and cry in agony when their calves are taken away from them. (Dairy industry common practice)

Chickens are intelligent, curious and affectionate. Their brains are more developed than the ones of cats, dogs, monkeys and even human babies. Chickens have problem-solving skills and have strong family ties. They will fight with foxes and wild birds to protect their family members, and even mourn the loss of their friends.

The bond between a mother hen to her chicks begins even before hatching. The mother is gently squirming in the direction of the egg, and the chicks squirm back to their mom.

About The Egg industry

Millions of chickens are currently held in narrow, small metal ‘battery’ cages, unable to stretch their wings. Standing on the bottom grid of the cage, their legs are completely deformed.

Thousands are compressed into dense, dark cells, they suffer ammonia burns (as a result of their secretions). The cages are so crowded that  many of them are crushed by the others and suffocate to death.

In the hatchery, the chicks go through horrific practice called “debeaking” where the farmers cut off  their beaks with a soldering iron blade, all without painkillers.

Male chicks have no market value in the egg industry and therefore, soon after hatching, farm owners dispose of them in one of two ways; either shredding them alive in a giant crusher or leaving them alive in garbage bags until they suffocate to death.

This is the case for about 15,000 baby chicks every day, only in Israel. (Millions every year).

About The Meat industry

Hens in the egg industry have been genetically manipulated to maximize their egg production, causing them to lay almost one egg every day (about 300 eggs each year). In the wild, chickens lay only about 50 eggs a year.

The increased laying severely damages the hen’s delicate body and by the time they turn two years of age, egg production decreases, no longer profitable, the entire coop is destroyed by strangulation or electrocution.

Goats are social animals and just like dogs, they wag their tails.

Like other social animals they’re able to make strong connections with one another. In their nature they love to play, jump and run free. They enjoy playground climbing activities and swings.

תעשיית החלב

משק הצאן בישראל מונה כ-65 אלף עזים וכבשים נחלבות, כ- 80 דירים שונים ברחבי הארץ בו מפרידים כמעט בכולם את הגדיים מיידית מאימותיהן.

תעשיית הבשר

הזכרים יעברו פיטום ומשם לבית המטבחיים, הנקבות יגיעו גם הן לשחיטה כאשר תפוקת החלב תרד.

כבשים הן חיות עדינות, רגישות ואינטליגנטיות.
מחקרים שנערכו על כבשים מראים שיש הרבה מן המשותף בין כבשים לבני אדם בעיקר ביכולת לזהות רגשות ולהראות רגשות.
הן יכולות לזהות כ-50 פרצופים שונים של כבשים אחרות ויכולות לזכור כ-50 תמונות שונות לאורך שנתיים.

תעשיית החלב

גם כאן מפרידים את הטלה מאימו מיידית אחרי ההמלטה.
הכבשים מוכנסות להריון בצורה ברוטאלית ומקבלות הורמונים כדי להגביר את ייצור החלב. העטינים שלהן גדושים ופעמים רבות נשמעות זעקות של כאב בזמן בחליבה עקב גודש וזיהום עטינים.
הטלאים מוחזקים במתחם נפרד והם מנסים לינוק האחד מהשני כדי למלא אחר החסר.
כמו בתעשיית חלב הפרות, בסביבות גיל 4-5 הנקבות עוברות לבית המטבחיים שם יסיימו את חייהן.

תעשיית הבשר

הטלאים הזכרים מופרדים מיידית מהאימהות ובגיל 4-5 חודשים בערך הם מגיעים לבית המטבחיים.
טלאים רבים מגיעים לישראל במשלוחים החיים. הם מגיעים מאוסטרליה וממדינות שונות באירופה באוניות ענק, בהן הם עוברים מסע ימי ארוך ואכזרי וכל זה כדי להשחט בישראל.
בשנת 2018 הגיעו כמעט 380,000 טלאים במשלוחים החיים.

תעשיית הצמר

אוסטרליה שולטת בכ-80% מתעשיית הצמר העולמית. הכבשים בתעשיית הצמר הן מסוג “מרינו”. הן עברו התערבות גנטית שגורמת לעורן להיות מקומט ועם קפלים רבים מה שמגדיל את שטח העור ולמעשה את שטח הצמר.
כבשים רבות מתות מתשישות ומחום עקב עומס הצמר והעור.
כאשר תפוקת הצמר יורדת, מועמסות הכבשים על אוניות ונשלחות לאירופה והמזרח התיכון כחלק ממשלוחים חיים, שם הן נשחטות.

דגים הם יצורים חכמים וחברותיים עם אישיות ייחודית. הם אוהבים ליצור מגע פיזי בינם לבין דגים אחרים, ונהנים להתחכך בעדינות אחד בשני.
הם יכולים לתקשר אחד עם השני באמצעות צלילים בתדרים מאוד נמוכים, שבני אדם יכולים לשמוע רק בעזרת עזרים מיוחדים.
הוכח כי דגים יכולים ללמוד לברוח מרשת דיג ואפילו לזכור איך לעשות זאת 11 חודשים לאחר מכן. שווה ערך לבן-אדם שמסוגל לזכור שיעור שלמד 40 שנה מוקדם יותר.

תעשיית הדגים

הדגים הגדלים בבריכות הדגים חווים צפיפות נוראית מה שגורם להם לבעיות עור, חנק, טפילים, פצעים פתוחים ועוד.
חומרי ההדברה, הכלור וגם האמוניה יוצרים זיהום חמור במים מה שגורם לדגים לעיוורון.
הדגים הגדלים באוקיינוסים נלכדים ברשתות ענק שפוצעות את גופם ושינוי הלחץ במעבר ממעמקי הים לפני המים גורם להתפשטות גז בגופו העדין של הדג שגורם לנפיחות שמלווה בכאב איום ואז מוות אכזרי מחנק.
דיג בעזרת חכות גורם לגסיסה נוראית, פצעים ולבסוף מוות אכזרי.
בני אדם הורגים בין 1.3 ל-2.7 טריליון דגים בשנה.
עד שנת 2048 לא יישארו כלל דגים באוקיינוסים.

Search

חיפוש